Adiktan

/ a-dik-tan /

adjektif

  1. ki lakòz yon foli pou jwenn oswa fè yon bagay regilyèman.
  2. yon bagay tèlman plezan/agreyab ki kreye yon dezi pou fè l tout tan.
    ‘Mizik tankou yon dwòg adiktan’
  3. ki kreye/pwovoke yon depandans chimik, ou pa ka fonksyone san li.
    ‘Gen anpil medikaman ki trè adiktan’