Akeyan

/ a-ke-yan /

akjektif

  1. ki konn resevwa moun. ki gen ospitalite.
    ‘Otèl sa a gen anplwaye ki pi akeyan nan tout peyi a’
  2. demonstrasyon sajès, angouman ak jantiyès pou yon envite.
    ‘Li te trè akeyan lè m te vizite l la’