Anmède

/ an-mè-de /

vèb

  1. ki rann yon mal alèz. k ap takinen.
    ‘Chak fwa ti mesye sa yo pase nan kafou a, fò yo anmède chen an’
  2. on santiman iritan. yon annwi akòz d on bagay ki enève w oswa ki deranje w.
    ‘Zafè ensekirite sa a anmède moun’

Sinonim: annwiye