Atoufè

/ a-tou-fè /

non

  1. moun ki itilize move taktik pou l fè kòb, ki pa fyab.
    ‘Misye se yon atoufè. Li di ba l kòb la pou l al chache machandiz la, li pa janm tounen’
  2. ki ap pran avantaj sou inosans ak inyorans moun.
    ‘Apre li te volè byen pwòp matant li, li te vin gen yon repitasyon atoufè nan zòn nan’

Similè: volè