Avizasyon

/ a-vi-za-syon /

non

  1. relasyon ant yon moun ki gen eksperyans/pi gran ak yonlòt ki gen mwens eksperyans nan objektif pou ede l reyisi.
  2. konsèy yon moun a eksperyans bay.
  3. gid, konsèy ak ansèyman yon avizè.
    ‘Pwogram Avizasyon se meyè fason pou n transfere eksperyans bay lòt jenerasyon k ap vini yo’

Sinonim: avizè avizan avize