Bitasyon

/ bi-ta-syon /

non

  1. espas agrikòl kote yo itilize esklav pou travay. Yon pwopriyete ki depann de mendèv esklav.
    ‘Lè Ewopeyen yo to mennen Afriken yo an Ayiti, yo te mete yo nan bitasyon. Souvan bitasyon pote non mèt yo menm jan avèk esklav yo’