Brase

/ bra-se /

vèb

  1. mouvman sikilè oswa repete pou melanje oswa vire yon bagay.
    ‘Brase legim nan pou mwen pou l pa boule tanpri’
  2. fè yon melanj oswa echanj.
    ‘Nou te gentan fin dakò, men komite egzekitif la jije l nesesè pou n kontinye brase ide sou sa toujou’

non

  1. travay enfòmèl ki pèmèt on moun fè lajan. yon bras.
    ‘Li t ap fè yon brase anba lavil la, men li pat rantab’

Sinonim: bras