Brimad

/ bri-mad /

non

  1. rejè, anpechman, rezistans ak move sikontans rankontre nan pakou pou atenn yon objektif.
    ‘Malgre tout brimad li pran li pa t janm dekouraje jiskaske l fini pwojè a’
  2. sakajman fizik. voye lòt bò voye laba.
    ‘Se pa de brimad M pran avan m resi monte yon kamyonèt. Bagay sa a pa nòmal’

Sinonim: pousad, gagann