Chans

/ chans /

non

  1. ki fèt san koz previzib.
  2. posiblite pou yon bagay fèt. yon risk.
    ‘Li te doute l t ap ka pase klas la, men gran frè l te ankouraje l pran chans li’
  3. yon jès/aksyon favorab gras/benediksyon ke w pa t atann. yon sipriz favorab.
    ‘Chans pou mwen M pase jodi a’
  4. yon opòtinite.
    ‘M ap ba w yonlòt chans’