Eklèsi

/ e-klè-si /

vèb

  1. mete nan limyè. mete nan yon eta vizib oswa translisid.
  2. fè yon bagay pi klè nan koulè.
    ‘li pa nesesè pou w eklèsi po w, li bèl jan l ye a’
  3. retire konfizyon ak mezantant nan yon bagay.
    ‘Kòmantè prezidan an eklèsi dekrè ak desizyon l yo’

  4. ede yon moun byen konprann. fè limyè sou yon bagay.
    ‘Jowèl gen yon jan l eklèsi sijè konplike yo pou kanmarad li yo’

Sinonim: klere, eklèsiman