Emosyonè

emosyonèlman entelijan

Sante mantal ak entelijans emosyonèl yon moun se bagay ki enpòtan anpil nan lavi. E sa gen yon koneksyon avèk vokabilè ak konpreyansyon. Emosyonè kreye pou ede timoun kou granmoun eksprime santiman yo pi byen pou yon pi bon konpreyansyon ant younlòt. 

Non sèlman w ap jwenn mo pou ede byen eksprime santiman, e w ap jwenn konsèy meyè fason ak teknik pou w jere sante mantal ak emosyonèl ou. 

Jere Emosyon W

  • Jere Kolè W
    Jere kolè w Aprann jere kolè pa yon bagay fasil, men li ekstrèman enpòtan pou yon vi agreyab. 7 taktik …