Emosyonè

emosyonèlman entelijan

Sante mantal ak entelijans emosyonèl yon moun se bagay ki enpòtan anpil nan lavi. E sa gen yon koneksyon avèk vokabilè ak konpreyansyon. Emosyonè kreye pou ede timoun kou granmoun eksprime santiman yo pi byen pou yon pi bon konpreyansyon ant younlòt. 

Non sèlman w ap jwenn mo pou ede byen eksprime santiman, e w ap jwenn konsèy meyè fason ak teknik pou w jere sante mantal ak emosyonèl ou. 

Jere Emosyon W

  • Ki sa k emosyon an?
    Ki sa k emosyon an? Pa vreman gen yon definisyon syantifik tout moun dakò sou li men yo di; emosyon …