Fidèl

/ fi-dèl /

adjektif

  1. ki onore pwomès ak pawòl li. ki kenbe e respekte antant li ak lòt. ki devwe a konfyans lòt gen nan li.
  2. ki merite konfyans.
    ‘Li te jwenn nan mari l, yon patnè fidèl’

non

  1. manb nan yon legliz.
    ‘Kalèb se fidèl nan legliz pastè Zaza’

Sinonim: lwayal