Fridòdòy

/ Fri-dò-dòy /

non

  1. manje fri, sitou sa k vann nan lari yo.
  2. manje ki pa nitrisyonèl oswa ki gen yon valè nitrisyonèl minim. souvan, manje nan sache oswa bwat ki tou prepare.
  3. ti bagay ou pase nan bouch ou ki pa yon repa.
    ‘Li tèlman manje fridòdòy lè pou l manje l pa kapab’

Similè: tchaw, fritay