Frijidè

/ fri-ji-dè /

non

  1. aparèy elektrik a tanperati kontwole pou prezève manje, bwason ak lòt bagay.
    ‘Mete mayonèz la nan frijidè pou l pa gate’
  2. yon bwat oswa espas glase.
    ‘Chanm sa s on frijidè kote moun restoran yo mete tout bagay ki dwe ret glase yo’

Sinonim: refrijeratè