Galope

/ ga-lo-pe /

vèb

  1. kouri yon chwal, bourik ak lòt bèt kat pye.
  2. fason yon chwal oswa lòt bèt kat pye kouri kote tout kat pye yo leve anlè onsèl kou.
  3. mouvman rapid a fòs ki san kontwòl.
    ‘Chwal sa a parèt sovaj, se nan savann li abitye galope’