Gaye

/ ga-ye /

vèb

 1. fè dega, deranje sak te ranje. dezòdone yon bagay.
  ‘Li kite timoun yo gaye mezi se papye ki te sou biwo a’
 2. etandi/epapiye yon bagay.
  ‘Gaye diri a sou siman an pou l ka sèch’
 3. pwopaje yon bagay.
  ‘Li gaye koze a toupatou’

non

 1. yon dezòdone/dekontwole.
 2. ki pèdi sans nan sa l ap di oswa fè.
  ‘Yo te panse l te yon gaye men se yon maladi mantal li te genyen wi’

Sinonim: epapiye, pwopaje, etandi