Gras

/ gras /

non

  1. favè, padon oswa byen ki bay san fòse ni merite.
    ‘Fè l gras, li pa t konprann bagay yo’
  2. lespri ak enfliyans Bondye sou moun.
  3. lanmou ak favè san merit Bondye pou lòm.
    ‘Ke gras Bondye akonpanye nou nan moman sa a’

Sinonim: mizèrikòd  pitye