Inosan

/ i-no-san /

adjektif

  1. ki pa koupab.
    ‘Jiri yo deklare l inosan de tout akizasyon’
  2. san repwòch, san tach.

non

  1. yon moun nayif e san move entansyon.
    ‘A laj sa a, tout moun inosan’
  2. yon moun yo pa ka rann reskonsab baske l pa t konnen/inyoran.