Jennen

/ jen-nen /

adjektif

 1. ki kontrarye oswa anbarase.
 2. ki pa konfòtab. ki pa alèz. ki wont.
  ‘M santi m jennen lè l di koze sa’
 3. yon bagay kwense/piti.
  ‘Li fè m pase nan yon korido jennen’

vèb

 1. mete nan yon sitiyasyon difisil.
  ‘M jennen l jiskaske l ban m verite’
 2. rann enkonfòtab.
  ‘Prezans li jennen m anpil’

Similè: wont, anbarase, piti, etwat