1. chache definisyon yon mo.
  2. chache konprann 
  3. fè rechèch sou yon bagay

‘Chak mo l di M oblije al diksyone l, t√®lman l itilize gwo mo’

Diksyone

definisyon fyab

Diksyone Se yon diksyonè vityèl pou ede moun ekri, li, konprann ak pale Kreyòl pi byen. Nou gide pa yon espri inovatif pou amelyorasyon konesans lang Kreyòl la, nan enterè Ayisyen ak tout mond lan. 

Kreyol se lang ki makònen a nanm tout Ayisyen. E nou kwè efò nou ap ede ranfòse ak modènize Kreyòl, pou yon anrichisman konesans nan tout sans.