Kòlè

/ kò-lè /

non

  1. yon santiman kontraryete, mekontantman oswa ostilite.
    ‘Pa koute kolè w pou w fè sa w pa dwe fè’
  2. reyaksyon emosyonèl san kontwòl yon moun ki fache.
    ‘Jwè a tèlman fè kòlè lè yo ba l katon wouj la, li frape pye l nan poto a’