Kont

/ kont /

non

  1. diskisyon ant de oswa plizyè moun.
    ‘Janne fè kont avèk Mari pou bagay sa a wi’
  2. pa an akò avèk yon moun, ide oswa yon bagay.
    ‘M kont koze bay moun kout poud sa a’
  3. antant avèk yon bank pou w mete lajan w, resevwa benefis sou li pafwa epi pran lajan w lè w vle.
    Kont bank mwen gen ase lajan pou m achte yon machin’

Sinonim: dezakò