Koresponn

/ ko-res-ponn /

vèb

  1. fè yon moun eksplikasyon. fas kare avèk yon moun pou rezoud yon pwoblèm.
  2. fè yon moun peye pou sa l fè.
    ‘Manman Jan di li l ap koresponn avè l lè l rive lakay’
  3. rete an kominikasyon avèk yon moun.
    ‘Malgre l rete lwen, nou toujou koresponn avè l pa telefòn ak lèt postal’

Sinonim: konfwonte, korespondans