Kreyatif

/ kre-ya-tif /

adjektif

  1. ki gen pou wè a imajinasyon oswa orijinalite. 
  2. ki posede ak itilize kreyativite. 
  3. ki gen kapasite, abilite/talan pou l kreye. 
  4. ki fonksyone ak reflechi yon fason ki nouvo, inovan oswa orijinal.
    ‘Ayiti bezwen lidè kreyatif pou l ka vanse’