Lespwa

/ les-pwa /

non

  1. kwayans nan yon rezilta favorab menm lè kondisyon/sitiyasyon aktyèl la pa montre sa.
  2. yon dezi pou sa w vle a reyalize.
  3. yon espri optimis. santiman ke tout bagay ap byen pase.
    ‘Lespwa ap ba w fòs pou w travèse moman difisil yo’

Sinonim: esperans, espwa