Li

/ li /

pwonon

 1. twazyèm pwonon pèsonèl.
 2. itilize pou refere/reprezante yon moun, bèt oswa yon bagay.
  ‘Ou mèt wè l piti men li pa pran nan presyon non’
 3. itilize pou demontre posedans/bagay yon moun posede.
  ‘Majori byen pran swen jaden li’

Kontraksyon: L

vèb

 1. mantalman entèprete konbinezon lèt/senbòl ki ekri
 2. gade epi konprann sinifikasyon sa k ekri.
  ‘Tout timoun dwe konn li anvan 7 an’
 3. jwenn enfòmasyon/aprann yon bagay atravè sa k ekri.
  ‘Se nan jounal Mwen li ouvèti lekòl la’
 4. fason yon moun entèprete yon bagay.
  ‘Lè m byen li bagay la, M reyalize M pa t gen rezon fè sa’