MAJISKIL Oswa miniskil?

Premye lèt nan kòmansman yon fraz dwe majiskile. Premye lèt nan yon non pwòp dwe an majiskil tou.

Egz. Se depi lontan Julie renmen kasav ak manba. Li toujou gen kasav ak manba lakay li.

  • Kreyòl se yon non pwòp, toujou majiskile l.