Malfektè

/ mal-fek-tè /

non

  1. ki itilize konesans vodou/maji pou fè mal ak tiye moun.
    ‘Pyès moun pa zanmi nèg sa a akoz li se yon malfektè’
  2. ki toujou nan fè sa k mal ak fè moun tò.
    ‘Anpil moun kwè bòkò ak ougan se malfektè’ 

Sinonim: reprezantan