Mantalite

/ man-ta-li-te /

non

  1. karakteristik mantal yon moun. fason yon moun/gwoup panse.
    ‘Reyalite nou ap chanje lè n chanje mantalite nou’
  2. eta espri oswa dispozisyon yon moun. kapasite mantal.
    ‘Yo di l g on mantalite aryere, men prensip granmoun se bagay pou n respekte’

Similè: mantal, entelèk