Mezantant

/ me-zan-tant /

non

  1. Mal konprann/entèprete sa k di, fèt oswa entansyon yonlòt.
    ‘Direktè a te mande ofis kominikasyon an pou l voye tout mesaj an Kreyòl pito pou evite mezantant’
  2. yon dezakò oswa kont.
    ‘Yon senp mezantant fè l kite gwoup la’

Sinonim: mezentèpretasyon, malantandi, enkonpreyansyon