Militan

/ mi-li-tan /

non

  1. moun ki angaje nan yon kanpay pou chanjman sosyal oswa politik
  2. moun k ap defann/travay a tout fòs li pou yon kòz sosyal oswa politik. K ap milite pou yon bagay.
    ‘Militan yo te chita pale avèk depite ak senatè yo pou egzije envestisman nan pwogram prevansyon vyolans nan depatman an’

adjektif

  1.  karakteristik yon gwoup/antite oswa yon moun k ap travay pou chanjman sosyal oswa politik.
    ‘FAVA se yon gwoup militan ki travay pou pwoteksyon dwa timoun’

Similè: militans, angajman, aktivis