Mizèrikòd

/ mi-zè-ri-kòd /

non

  1. pitye/konpasyon pou lòt.
  2. gras ou fè yonlòt malgre l pa merite l.
  3. desizyon pou padone yon moun malgre w te ka vanje oswa jwenn jistis ou.
  4. desizyon pou w pa pini yon moun malgre ou gen rezon.
    ‘Avoka a mande jij la mizèrikòd pou kliyan li an ki gen pwoblèm mantal’

Sinonim: konpasyon