Mwen

/ mwen /

pwonon

  1. premye pwonon pèsonèl sengilye.
  2. Mo yon moun itilize pou refere a pwòp tèt li. mo yon moun itilize pou ranplase non l.
    ‘Mwen trete tout moun avèk respè ak diyite’
  3.  ki itilize pou refere a bagay yon moun posede. bagay pa l.
    ‘Chyen sa a se pou mwen’

Kontraksyon: M