Nyans

/ nyans /

non

  1. yon diferans sibtil men konsekan.
  2. yon miyèt distenksyon oswa varyasyon. distenksyon/varyasyon nan sinifikasyon, kalite, ekspresyon, santiman, son, eksetera.
    ‘De mo sa yo vle di menm bagay men gen nyans antre yo’