Ou

/ ou /

pwonon

 1. dezyèm pwonon pèsonèl.
 2. itilize pou refere oswa adrese a moun w ap pale a.
  ‘Fòk ou aprann gramè Kreyòl ou’
 3. itilize pou demontre posedans/bagay yon moun posede.
  ‘Retounen nan peyi ou pou w ka viv pi byen’

Kontraksyon: W

konjonksyon

 1. itilize pou ofri yon chwa. ofri altènativ.
  ‘Nwa ou ble sa w pi renmen?’
 2. endike yon ensètitid.
  ‘Te gen 2 ou 3 moun nan chanm nan’

Sinonim: oswa, oubyen, osnon