Padon

/ pa-don /

non

  1. yon desizyon pou pa pran, ni chache revanj/jistis.
  2. gras yon moun fè yonlòt pou tò li te fè l.
  3. desizyon yon moun pran pou l pa kenbe rankin/rayisans nan kè l pou yonlòt.
    ‘Joslin te pè mande Mari padon paske l panse Mari pa t ap janm padone l, epoutan Mari pa t ka tann pou yo rekonsilye’

Sinonim: gras, pitye