Pomad

/ po-mad /

non

  1. yon demi-solid lwil.
  2. yon pat grès ki fèt a pati de pwodwi òganik oswa chimik, a bi kosmetik oswa medisinal pou asoupli cheve, pou grese po oubyen kòm remèd pou blese.
    ‘Marie pote pomad ak bwat barèt li pou manman l penyen l’