Steve Jobs

Sèl fason pou w fè travay ekstraòdinè, se renmen sa w ap fè a. Si w poko jwenn sa w renmen an, kontinye chache, pa reziyen w. Menm jan a tout bagay ki sere nan fon kè, kou w jwenn li w ap konnen.

Steve Jobs

Fondatè Apple Inc.