Teknoloji

Sa k
ChatGPT
a?

ChatGPT se yon fòm entelijans atifisyèl. Yon zouti ki pèmèt ou poze keksyon/mande eksplikasyon epi jwenn yon repons, imaj, teks, video, tankou se yon moun ki t ap pale avè w.

Ou ka mande nenpòt keksyon oswa eksplikasyon/klarifikasyon sou yon sijè. Ou ka menm mande l pou l ekri yon poèm pou ou sou yon sijè epi l ap fè l.

Se yon pwogram trè sofistike ki fòme pou bay repons byen detaye. Al eseye mande l kòman nou ka solisyone pwoblèm yo an Ayiti. Sèlman, pa fè l fè devwa pou ou non, sa rele koken, ri.