Sistèm

/ sis-tèm /

non

  1. yon ansanm prensip ak pwosesis ki detèmine fonksyonman yon bagay.
  2. aranjman plizyè konponnan pou fòme yon strikti koyeran. mekanism.
    ‘Kò imen an fonksyone sou direksyon sistèm nève a, ki trè sofistike’
  3. yon ansanm pwosedi oswa òganizasyon sosyal ou politik.
    ‘Sistèm yon peyi pap ka chanje tout otan moun ki ladan l yo pa chanje’

Similè: metòd, strikti, pwosedi, metodoloji, aranjman