Sofistike

/ so-fis-ti-ke /

adjektif

  1. yon moun byen kiltive. yon moun rafine.
  2. ki demontre yon nivo sajès, eksperyans ak edikasyon avanse.
  3. ki gen stil ak bon gou nan abiman. ki toujou alamòd.
    ‘madanm sa a toujou vin la a abiye byen sofistike’
  4. ki gen yon nivo konpleksite elve, e ki mande bon jan refleksyon ak konpreyansyon pou sezi oswa jere.
    ‘Machin sa a twò sofistike pou yon moun opere l san fòmasyon’

Sinonim: elegan