SONJE LAPLI

KI LEVE MAYI W

Nan moman siksè ak bon tan, li konn fasil pou bliye kote w soti ak byenfè w te benefisye yo. Pawòl sa fè n sonje enpòtans gratitid nan lavi. Li enpòtan pou sonje byenfè w te resevwa yo.

An menm tan, pwovèb sa a fè n sonje pou n toujou rete enb. Sonje kote n soti pou ògèy pa anvayi nou. Pa janm bliye lapli k te leve mayi w la.