Syantifik

/ syan-ti-fik /

adjektif

  1. ki baze sou fè ak rezilta ki pwodwi pa lasyans.
  2. baze sou oswa karakterize pa metòd ak prensip syans.
    ‘Depi elèv Mr. Azibe yo paka prezante yon rezonman syantifik, yo pap pase klas la’
  3. ki gen rapò oswa ki itilize nan syans.
    ‘Metòd syantifik’

Similè: lasyans, syantis, rechèch