Terapi

/ te-ra-pi /

non

  1. swen sikologji oswa fizik.
  2. tretman mantal, pi souvan nan men yon sikolog oswa sikyat.
  3. tretman sikolojik oswa fizik pou soulaje oswa trete yon maladi.
    ‘Aprè aksidan an li te oblije al nan terapi pou 3 mwa pou l te ka aprann mache ankò’