Vanse

/ van-se /

non

  1. fè pa an avan. rapwoche pre yon moun/bagay. ale an avan.
  2. avanse sou yon moun ak fòs vyolan.
    ‘Li fè yonsèl vanse sou mwen, si M pa gen fòs M t ap tonbe’
  3. fè pwogrè. kontinye.
    ‘Si w pa fè efò ou pap ka vanse nan lavi a’

Sinonim: avansman, avanse, rapwoche, pwoche