Viktwa

/ vik-twa /

non

  1. triyonfe sou yon advèsè nan yon batay, jwèt oswa yon konpetisyon.
  2. pran premye prim.
    ‘Ekip la t ap mal mennen o komansman, men avèk tèt-ansanm, yo fini pa ranpòte viktwa a’

Sinonim: genyen, laviktwa