Aveglan

/ a-ve-glan /

adjektif

  1. ki fè w pa ka wè. twouble vizyon w.
    ‘Limyè sa telman klere, li aveglan’
  2. nan sans figiratif: ki fè w pa konprann. ki anpeche w konprann sa k ap pase a.
    ‘Taktik moun sa yo aveglan, pèp la pa ka konprann sa k ap pase a’

Similè: twoublan