V

Va

Va / va / non bri/jès pou fè yon moun pè.‘li fè yonsèl va sou… Kontinye Li »Va