Va

/ va /

non

  1. bri/jès pou fè yon moun pè.
    ‘li fè yonsèl va sou mwen, M manke kouri wi’
  2. yon aparisyon brid sou kou.
  3. tèm itilize pou eksprime fiti.
    ‘M a va konstwi yonlòt jenerasyon tou nèf’

Similè: soudènman, briskeman