Jere kolè w

Aprann jere kolè pa yon bagay fasil, men li ekstrèman enpòtan pou yon vi agreyab. 7 taktik sa yo ka ede w jere kolè w pou w pa fè oswa di  bagay ou ka regrèt ni fè moun mal.

  1. Reflechi avan w aji/reyaji
  2. Demake w de sitiyasyon an
  3. Eseye rilaks ou 
  4. Lè w kalme w. Eksprime kolè w. 
  5. Idantifye kèk solisyon
  6. Pa kenbe moun sou kè w. 
  7. Si sitiyasyon an depase w/twòp pou ou, mande èd.